EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND)

Domov Financovanie Zahraničné zdroje EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research (JPND)

Spoločný program vo výskume neurodegeneračných ochorení (Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research – JPND) je iniciatívou členských štátov EÚ zameranou na boj proti neurodegeneračným ochoreniam s dôrazom na Alzheimerovu chorobu. JPND sa zameriava na podporu a koordináciu investícií zúčastnených krajín do výskumu príčin vzniku a liečby neurodegeneračných ochorení, ako aj spôsobu starostlivosti o postihnutých pacientov. 

Oficiálna stránka JPND