Ďalšie európske programy a iniciatívy

Domov Financovanie Zahraničné zdroje Ďalšie európske programy a iniciatívy

EUREKA

EUREKA je európska iniciatíva zameraná na podporu projektov v oblasti výskumu a vývoja. Cieľom uvedenej schémy je poskytnúť účelovú podporu úspešným slovenským riešiteľom programu EUREKA zo štátneho rozpočtu SR, a tým zvyšovať objem investícií slovenských firiem do výskumu a vývoja, podporovať medzinárodnú spoluprácu v aplikovanom výskume, podporovať rast konkurencieschopnosti slovenských firiem, vytvárať nové inovované produkty a služby.

O účelovú podporu projektu v rámci programu EUREKA SK môže požiadať právnická alebo fyzická osoba so sídlom v SR, zaoberajúca sa výskumom a vývojom, pričom oprávnení žiadatelia sú v zmysle príslušného zákona držiteľmi certifikátu o spôsobilosti na vykonávanie výskumu a vývoja. Účelová podpora môže byť poskytnutá len tým žiadateľom, ktorých projekty získali štatút EUREKA po schválení Skupinou na vysokej úrovni EUREKA. Maximálna dĺžka riešenia projektu je 36 mesiacov. 

Oficiálna stránka EUREKA 

Informácie o iniciatíve EUREKA na portáli minedu.sk

COST

Program COST je nástroj pre európsku spoluprácu vo vede a technológiách umožňujúci koordináciu národne financovaného výskumu európskej úrovne. COST prispieva k redukcii fragmentácie investícií do európskeho výskumu a otvorenie Európskeho výskumného priestoru (ERA) do celosvetovej spolupráce. 

Oficiálna stránka COST

Informácie o COST na portáli vedatechnika.sk