Zber dát VVP za rok 2023

Domov Do pozornosti Zber dát VVP za rok 2023

Zber dát VVP za rok 2023

Dátum začiatku zberu dát: 13. 3. 2024
Dátum ukončenia zberu dát: 30. 6. 2024

List: Ročný výkaz o VVP za rok 2023 
Príručka – metodika vypĺňania formulára