Výročná správa Operačný program Výskum a vývoj za rok 2008

Výročná správa OP výskum a vývoj za rok 2008