Výročná správa Operačný program Výskum a vývoj za rok 2007

Výročná správa Operačný program Výskum a vývoj za rok 2007