Súhrnná správa o ukončení procesu schvaľovania operačných programov

Súhrnná správa OP