Stratégia plnenia Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015

Stratégia plnenia Dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do r. 2015