Štatút Rady vlády SR pre vedu a techniku

Štatút Rady vlády SR pre vedu techniku - dodatok

Štatút Rady vlády SR pre vedu a techniku