Správa o stave plnenia cieľov štátnych programov výskumu a vývoja a o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2007

Správa o stave plnenia cieľov štátnych programov VaV a o čerpaní finančných prostriedkov za rok 2007