Program APVV na podporu vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti

Podpora vzniku a činnosti výskumných a vzdelávacích centier excelentnosti