Program APVV Podpora prípravy projektov 7. rámcového programu výskumu a vývoja

Podpora prípravy projektov 7. rámcového programu výskumu a vývoja (PP7RP)