Priebežná správa o plnení koncepcie štátnej vednej a technickej politiky do roku 2005

Priebežná správa o plnení koncepcie štátnej vednej a technickej politiky do r. 2005 za obdobie rokov 2000 - 2002

príloha 1