Nový model financovania vedy a techniky v SR - 2010

Nový model financovania VT v SR - príloha 1

Nový model financovania VT v SR - príloha 2

Nový model financovania VT v SR - príloha 3

Nový model financovania VT v SR - príloha 4

Nový model financovania VT v SR