Nové znenie zhodnotenia stavu infraštruktúry organizácií a pracovísk výskumu a vývoja SR vybudovanej z

Zhodnotenie stavu infraštruktúry organizácií a pracovísku VaV SR vybudovanej z prostriedkov štátneho rozpočtu a