Koncepcia štátnej vednej a technickej politiky do roku 2005

Koncepcia štátnej vednej a technickej politiky

Predkladacia správa

Uznesenie NR SR ku Koncepcii

Uznesenie vlády SR ku Koncepcii