Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015

príl. 1. - SWOT analýza stavu vedy a techniky

príl. 2. - Definície jednotlivých typov organizácií pre prenos poznatkov do praxe

príl. 3. - Návrh vecných priorít výskumu a vývoja

príl. 4. - Diagramy

príl. 5. - Popis vecných ukazovateľov hodnotenia VaV