Analýza použitia finančných prostriedkov na štátne programy VaV s dôrazom na efektívnosť a účelnosť použitia zdrojov

Analýza použitia finančných prostriedkov na štátne programy VaV