Aktualizácia dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 – Stratégia Fenix

Aktualizácia dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 -Stratégia Fenix

Fenix príloha 1

Fenix príloha 2