Rok 2020

pdf Zoznam organizácií, ktoré vyplnili IS VVP za rok 2020

pdf Zoznam organizácií, ktoré nevykonavali VaV_2020

pdf VVP_2020_zostava