Rok 2019

pdf Zoznam organizácií, ktoré vyplnili výkaz IS VVP za rok 2019

pdf Aktuálny výpis IS VVP za rok 2019

pdf Organizácie, ktoré nevykonávali výskum a vývoj v roku 2019