Rok 2009

pdf Výsledky štatistických zisťovaní VVP 2009

pdf Príloha 1

pdf Príloha 2

pdf Sumár VVP 2009

pdf Organizácie bez VŠ 2009

pdf Vysoké školy rok 2009