Rok 2008

pdf Výpis údajov VVP 2008

pdf Organizácie bez VŠ 2008

pdf Vysoké školy rok 2008

pdf Výsledky štatistických zistovaní VVP 2008

pdf Príloha