Stratégia výskumu a vývoja v Slovenskej republike do roku 2020 v oblasti: Biomedicína a Biotechnológia

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Stratégia výskumu a vývoja v Slovenskej republike do roku 2020 v oblasti: Biomedicína a Biotechnológia

pdf Návrh uznesenia 23 kb
pdf Predkladacia správa 28 kb
pdf Prioritná oblasť Biomedicína a Bietechnológia – Mz 272 kb
pdf Scan podpísanej košielky 181 kb