Rámcová koncepcia a štruktúra stratégie inteligentnej špecializácie S3 v SR

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Rámcová koncepcia a štruktúra stratégie inteligentnej špecializácie S3 v SR

Dokumenty:

pdf Obal – 28 kB
pdf Predkladacia správa – 27 kB
pdf Príloha k predkladacej správe – 90 kB
pdf Uznesenie – 34 kB