Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z.z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

pdf Doložka zlúčiteľnosti 175 kB
pdf Doložka vplyvov 183 kB
pdf Dôvodová správa : osobitná časť 115 kB
pdf Dôvodová správa : všeobecná časť 116 kB
pdf Návrh komuniké 103 kB
pdf Návrh uznesenia 131 kB
pdf Obal LRV 169 kB
pdf Obal RV VTI 168 kB
pdf Predkladacia správa 111 kB
pdf Uznesenie RV VVI 163 kB
pdf Vlastný materiál 128 kB
pdf Vyhodnotenie MPK 206 kB