Návrh správy o pripravenosti SAV na plnenie strategických cieľov vedy a výskumu vyplývajúcich zo Stratégie Európa 2020

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Návrh správy o pripravenosti SAV na plnenie strategických cieľov vedy a výskumu vyplývajúcich zo Stratégie Európa 2020

pdf Obal na rokovanie Rady vlády SR 30 kb
pdf Obal na rokovanie vlády 30 kb
pdf Návrh komuniké 16 kb
pdf Návrh záznamu z rokovania vlády SR 17 kb
pdf Predkladacia správa 20 kb
pdf Správa SAV vlastný materiál 623 kb
pdf Uznesenie 42 kb