Návrh programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja na obdobie rokov 2014-2018

Domov Veda v SR Rada vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Návrh programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja na obdobie rokov 2014-2018

pdf Obal Rady vlády 37 kb
pdf Obal RVTI 37 kb
pdf Predkladacia správa 50 kb
pdf RVTI návrh programov APVV aktualizované podľa HSR 100 kb
pdf Návrh uznesenia 35 kb
pdf Uznesenie 34 kb
pdf Návrh komuniké 16 kb
pdf Doložka vplyvov 37 kb
pdf Príloha Doložky vplyvov 107 kb
pdf Vyhodnotenie 102 kb