Zvedavá umelá inteligencia

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Zvedavá umelá inteligencia

Zvedavosť, ako druh motivácie, je jedným zo základných fenoménov vyskytujúcich sa u živočíchov s vyššou kogníciou. Poháňa a riadi ich správanie tak, aby boli naplnené ich potreby na rôznej úrovni. Je základnou vlastnosťou, ktorá zabezpečuje neustály vývoj jedinca a vedie k jeho zdokonaľovaniu.

Populárno-náučná prednáška Zvedavá umelá inteligencia je súčasťou série populárno-náučných prednášok o zaujímavých príkladoch využitia vysokovýkonného počítania.

Na tejto prednáške si ukážeme, ako formalizovať zvedavosť/motiváciu a ako ju pridať k AI agentom. Zároveň na jednej z veľmi ťažkých úloh v oblasti rozhodovania dokážeme, že pridanie zvedavosti výrazne pomôže s jej riešením.

Prednáška sa bude konať 9. apríla 2024 od 16.00 – 17.30 hod. v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava (druhé poschodie nad hlavným vchodom do budovy, priestory knižnice).

Prednášajúci:
Mgr. Matej Pecháč, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave

Zdroj: itkurzy.sav