Výzva na podanie prihlášok na Program IMPULZ 2024

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Výzva na podanie prihlášok na Program IMPULZ 2024

                      

Excelentní vedci z celého sveta majú dvere otvorené, ak chcú prísť na Slovensko. SAV dnes otvorila výzvu na podávanie prihlášok do grantového programu IMPULZ 2024. Medzinárodne uznávaní vedci a vysoko talentovaní mladí výskumníci majú opäť príležitosť realizovať svoje vedecké zámery na Slovensku, a to za podmienok blížiacich sa k prestížnemu európskemu grantu. Vybrané projekty môžu požiadať o finančné prostriedky do výšky 160 000 eur ročne. Výzva je otvorená do 2. septembra 2024 do polnoci, predpokladaný začiatok riešenia projektov je apríl 2025.

Úlohou výskumníkov bude vytvoriť a riadiť svoje vlastné výskumné skupiny. Schéma im poskytne motivujúce podmienky pre ich výskum a vedeckým organizáciám SAV prinesie skvalitnenie výskumného prostredia a vedeckých výstupov.

O grant sa môžu uchádzať vedci a vedkyne s titulom PhD. alebo ekvivalentným titulom, ktorí pravidelne publikujú vo významných vedeckých časopisoch, boli opakovane pozvaní prezentovať svoje výsledky na významných medzinárodných konferenciách a boli zodpovedným riešiteľom/kou vedeckého projektu. Uchádzači a uchádzačky tiež musia preukázať dostatočné skúsenosti vo výskume získané na zahraničnom výskumnom pracovisku. Buď takto získali titul PhD., alebo absolvovali dlhodobý pobyt mimo SR, spravidla nie kratší ako dva roky. Mladší výskumníci a výskumníčky musia preukázať nezávislosť od školiteľa dizertačnej práce uvedením zoznamu publikácií, ktorých spoluautorom nie je školiteľ. Navrhovaná téma projektu sa tiež musí líšiť od témy dizertačnej práce uchádzačov.

Viac informácií

Zdroj SAV