Výzva MERIT

Stredočeské inovačné centrum vyhlásilo druhú výzvu postdoktorandského štipendijného programu MERIT.

Program ponúka výskumné príležitosti v piatich hlavných aplikačných oblastiach:

  • Biotechnológie / Biomedicína,
  • Laserové technológie,
  • Vesmírne technológie,
  • Udržateľná energia / Materiály
  • Digitalizácia / Umelá inteligencia.

Cieľom výzvy je prispieť k posilneniu európskeho výskumného priestoru, nadviazať nové partnerstvá a spoluprácu medzi akademickým a neakademickým sektorom, propagácia vedy v spoločnosti a väčšie zastúpenie žien v technických a prírodných vedách.

Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 15. apríla 2024.

Program MERIT je podporovaný programom HORIZON EUROPE, spolufinancovaný grantom MSCA-COFUND, rozpočtom regionálnej vlády a rozpočtom hostiteľských organizácií.

Viac informácií 

Výzva MERIT

Zdroj: meritcb.eu