SAPIE FÓRUM 2024

V roku 2024 Slovensko spolu s ďalšími krajinami strednej a východnej Európy oslavuje 20. výročie vstupu do EÚ a transatlantických štruktúr. Členstvo v EÚ prináša množstvo príležitostí pre miestne podniky, ktoré využívajú jednotný trh, umožňujú voľný tok kapitálu, služieb a tovaru alebo využívajú rôzne finančné schémy, ktoré pomáhajú podnikom investovať do digitalizácie a nových technológií. 

Program fóra sa zameria na rôzne naliehavé témy dneška vrátane ambície Európy stať sa globálnou inovačnou veľmocou a poskytne platformu pre formálnu aj neformálnu diskusiu.  Pozvaní sú zástupcovia politík, korporátni lídry, zástupcovia start-upov a MSP a experti mimovládnych organizácií z regiónu aj mimo neho.

Témy konferencie:

  • EÚ 2030: Digitálna a inovačná veľmoc
  • Škálovanie s AI: Odomknutie nových hraníc obchodného rastu
  • Ako prekonať rastúcu konkurenciu v elektronickom obchode?
  • Posilnenie digitálnej odolnosti: MSP sa prispôsobujú novým skutočnostiam
  • Riešenie nedostatku financií a investícií

SAPIE FÓRUM 2024 sa bude konať 18. septembra 2024 v Bratislave, Bottova 2/A.

V prípade záujmu o účasť, využite kontakt: tereza@sapie.sk
Phone: +421 910 384 370

Zdroj: SAPIE