Voľné pracovné miesto v Národnej kancelárii Horizontu pre oblasti MSCA a ERC

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Voľné pracovné miesto v Národnej kancelárii Horizontu pre oblasti MSCA a ERC

Pridajte sa do tímu CVTI a pomôžte v zapájaní Slovenska do medzinárodnej spolupráce vo výskume a inováciách!

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vyhlásilo výberové konanie na pozíciu: Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa v oblastiach „Marie Sklodowska-Curie Actions“ a „European Research Council“ v obodobí rokov 2021 – 2027.

Miesto práce: Bratislava

Druh pracovného pomeru: TPP

Termín nástupu: 1.7.2024

Informácie o výberovom konaní: Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú:

1. motivačný list;

2. profesijný životopis vo formáte Europass;

3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 20.5.2024.

Kontaktná osoba: Ing. Kvetoslava Papanová, kvetoslava.papanova@cvtisr.sk

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 15.6.2024

Viac informácií

Zdroj: SLORD