Veda v CENTRE: Budúcnosť konverzácie? Sociálny robot ako spoločník s diagnostickými schopnosťami – na YouTube

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Veda v CENTRE: Budúcnosť konverzácie? Sociálny robot ako spoločník s diagnostickými schopnosťami – na YouTube

Januárová prednáška Veda v CENTRE sa konala 25. januára 2024 v Centre VTI SR.

Témou bola komunikácia človeka s robotom, aké sú kroky od rozpoznania reči až po syntézu reči, ako robot dokáže identifikovať emócie a stres v hlase a ako sa učí hovoriť s emóciou.

Hosťom vedeckej kaviarne bol Mgr. Róbert Sabo, PhD., z Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Záznam na YouTube

Zdroj: NCPVaT