Veda v CENTRE: Biočipy – nová pomoc v medicíne

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Veda v CENTRE: Biočipy – nová pomoc v medicíne

                                                            

Pokrok vo vývoji biočipov nám otvára nové možnosti v oblasti výskumu tela, vývoja liečiv, ale aj diagnostiky chorôb, ktoré lekári často dlho dešifrujú. Vďaka biočipu, drobnej technológii, sme v súčasnosti schopní analyzovať biochemické reakcie v ľudskom tele. Ako nám biočipy môžu pomôcť pri detekcii závažných ochorení? Na čo ich budeme využívať? Aké typy týchto mikroskopických sklíčok poznáme a ako funguje ich použitie? Odpovede na uvedené otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 25. apríla 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Naším hosťom bude Ing. Jaroslav Katrlík, PhD., z Chemického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Livestream: https://video.nti.sk/live/?274286CPK6VQUD28

Zdroj NCPVaT