Štipendiá pre GERMANISTOV – študentov, absolventov VŠ, doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Štipendiá pre GERMANISTOV – študentov, absolventov VŠ, doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov

                                                                                           

DAAD (Nemecká akademická výmenná služba) ponúka štipendiá na štúdium a výskum v oblasti nemeckého jazyka. Cieľom štipendijného programu je podporovať vzdelávanie v oblasti nemeckého jazyka na vysokých školách a akademický výskum v tejto oblasti. O štipendiá sa môžu uchádzať študenti 2. stupňa VŠ, absolventi VŠ, doktorandi, mladí vedeckí pracovníci a vysokoškolskí učitelia z odborov germanistika, nemecký jazyk, nemecká filológia ako aj záujemcovia z iných spoločenských alebo humanitných vied, ktorí sa zaoberajú históriou a kultúrou nemeckej menšiny.

Uzávierka: priebežne, najneskôr 3 mesiace pred plánovaným pobytom

Dĺžka pobytu:

  • 1 - 5 mesiacov (študenti 2. stupňa VŠ a absolventi VŠ, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci)
  • 1 - 3 mesiace (vysokoškolskí učitelia)

 

Výška mesačného štipendia:

  • 934 eur (študenti 2. stupňa VŠ a absolventi VŠ) + príspevok na cestovné a poistenie
  • 1 200 eur (doktorandi a mladí vedeckí pracovníci) + príspevok na cestovné a poistenie
  • 2 000 eur (odborní asistenti a docenti) + príspevok na cestovné
  • 2 150 eur (profesori) + príspevok na cestovné.

 

Podávanie žiadostí: priebežne on-line na www.funding-guide.de

Bližšie informácie: https://granty.saia.sk/SaiaAdmin/AdminProgramDetail.aspx?Program=749,

kristina.sallerova@saia.sk, 02/59 30 47 38

Zdroj SAIA