Nadácia Tatra banky podporí skupiny študentov, učiteľov a výskumníkov z oblasti informatiky

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Nadácia Tatra banky podporí skupiny študentov, učiteľov a výskumníkov z oblasti informatiky

Nadácia Tatra banky sumou do výšky 5 000 EUR podporí aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov vysokých škôl, aktívnych študentov, ako aj odborníkov venujúcich sa odboru aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Ambíciou grantového programu je priblížiť vzdelávací proces na slovenských vysokých školách v tomto odbore štandardom moderného vzdelávacieho procesu svetových renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ako aj reálnym potrebám praxe, kde výskum predstavuje nosný pilier kvalitného vzdelávania. Chceme, aby študenti mohli svoje vedomosti podporiť svojou aktivitou v príslušnej oblasti výskumu.

Cieľom programu je podporiť aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, z učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.

Podporíme priame náklady výskumných tímov, ktorých členmi budú študenti, tak aby sa na vybraných fakultách technického zamerania mohli realizovať reálne výskumné práce aj s možnými praktickými výstupmi.

Cieľová skupina:

  • Fakulty informatiky a informačných technológií a Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
  • Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave,
  • Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave,
  • Fakulty informatiky Paneurópskej vysokej školy,
  • Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline,
  • Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline,
  • Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
  • odborov aplikovanej a priemyselnej informatiky ostatných slovenských vysokých škôl.

 

Termmín uzavierky je stanovený na 1. júla 2024, dokedy je potrebné, aby si vypracovaný projekt spolu s prílohami predložil prostredníctvom online formulára Nadácie Tatra banky.

Oficiálny web výzvy

Zdroj: grantup.sk