Na čo nesmiete zabudnúť pri budovaní svojej značky?

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR Na čo nesmiete zabudnúť pri budovaní svojej značky?

Každá začínajúca firma, ktorá si buduje svoju identitu prostredníctvom názvu, loga, dizajnu alebo iných prvkov corporate identity by nemala zabúdať na ich ochranu. Na podujatí sa dozviete,  ako to robiť čo najefektívnejšie.

Obsah podujatia:

  • Čo možno registrovať ako ochrannú známku
  • Čo je duševné vlastníctvo a ako ho možno chrániť
  • Ochranné známky a ich význam
  • Čo získate registráciou ochrannej známky
  • Dobré rady k ochranným známkam pre značku v praxi
  • Čo možno chrániť dizajnom
  • Práva majiteľa zapísaného dizajnu
  • Dizajny, logá, názvy a označenia ako autorské diela
  • Stratégia ochrany na národnej a medzinárodnej úrovni

Webinár povedie Barbara Tóthová, ktorá je odbornou pracovníčkou oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v Centre vedecko-technických informácií SR. Venuje sa poskytovaniu expertných služieb zameraných na podporu a realizáciu transferu univerzitných technológií do praxe a ďalších činností v oblasti ochrany a komerčného zhodnocovania duševného vlastníctva.

Registrácia

Zdroj: UVP TECHNICOM