CEEPUS: Systém na podávanie prihlášok na akademický rok 2024/25 je otvorený!

Domov Veda v SR Novinky vedy a techniky v SR CEEPUS: Systém na podávanie prihlášok na akademický rok 2024/25 je otvorený!
 

Termín uzávierky výmenného programu CEEPUS Mobility pre učiteľov a študentov v zimnom semestri v rámci sietí spolupracujúcich VŠ: 15. jún 2024 

Podmienky + registrácia

Viac informácií


Zdroj