Online workshop Nové úložiská pre výskum biodiverzity

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Online workshop Nové úložiská pre výskum biodiverzity

Virtuálny workshop sa uskutoční 13. júna 2024 od 11:00 -12:00

Technologický pokrok vo výskume biodiverzity vytvoril potrebu nových typov repozitárov FAIR. Na tomto stretnutí sa bude diskutovať o dvoch z nich.

1.  Široké a rozširujúce sa uplatňovanie metód založených na umelej inteligencii pri klasifikácii obrázkov/zvukov/textov/sekvencií vytvorilo potrebu repozitárov na výmenu vopred stanovených modelov a ich tréningových dát.

2. Nástup masívne paralelných techník sekvenovania DNA aplikovaných na životné prostredie ukázal veľkú rozmanitosť sekvenčných variantov, ktorých postupná agregácia v centrálnom úložisku by umožnila jemnejšie posúdenie prítomnosti a početnosti odlišných haplotypov v prírodnom prostredí a v lekárskych podmienkach.

Registrácia na podujatie je zdarma, avšak povinná.

Zdroj: fair-impact.eu