SACEPO WP o patentovej dokumentácii a informáciách

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ SACEPO WP o patentovej dokumentácii a informáciách

Dňa 14. júna sa v rámci pracovnej skupiny SACEPO pre patentovú dokumentáciu a informácie (WP PDI) zišlo 24 odborníkov zastupujúcich kľúčové zainteresované strany. Medzi účastníkmi boli zástupcovia organizácií BusinessEurope, epi, FICPI a UNION-IP, renomovaných inštitúcií, ako aj odborných združení, ako je Konfederácia skupín používateľov európskych patentových informácií (CEPIUG) a Skupina pre patentovú dokumentáciu (PDG).

Aktuálne informácie o najnovšom vývoji na EPÚ
Zástupcovia používateľov boli informovaní o nových štruktúrach a cieľoch patentovej inteligencie na EPÚ. Prezentácie sa dotkli úlohy generatívnej umelej inteligencie pri zlepšovaní prístupu k patentovým informáciám, Strediska EPÚ pre monitorovanie patentov a technológií a nástroja Deep Tech Finder, bezplatného nástroja, ktorý obsahuje profily financovania viac ako 8 300 začínajúcich podnikov pripravených na investície v Európe zmiešaných s ich patentovými portfóliami. Súčasťou stretnutia boli aj interaktívne ukážky pripravovaných produktov, najmä platformy Technology Intelligence Platform.

Zhromažďovanie spätnej väzby a nápadov od používateľov
Členovia SACEPO vyjadrili nadšenie pre Deep Tech Finder, pričom poukázali na jeho potenciálnu hodnotu pre sieť PATLIB a mladých vynálezcov. Podobne sa členovia chceli dozvedieť viac o platforme Technology Intelligence Platform.

O spoločnosti SACEPO WP PDI
Prístup k technickým informáciám je čoraz dôležitejší. Patentové informácie zahŕňajú aj kľúčové údaje, ako sú krajiny, v ktorých sú práva v platnosti, alebo vlastníci týchto práv. Okrem toho sa metaúdaje každej patentovej publikácie môžu použiť na zobrazenie zložitých "patentových prostredí", ktoré zdôrazňujú vznikajúce technológie a klastre inovácií. SACEPO WP PDI, ktorý sa každoročne organizuje, predstavuje platformu pre používateľov, aby boli o týchto témach informovaní z prvej ruky, poskytovali spätnú väzbu a vyjadrovali obavy a nápady.

Viac informácií

Ďalšie informácie

SACEPO a jej pracovné skupiny

Strategický plán na rok 2028

Stredisko pre monitorovanie patentov a technológií

Vyhľadávač hlbokých technológií

Technologické platformy

Správy o patentových prehľadoch

Kanály spätnej väzby používateľov na EPÚ

Konfederácia skupín používateľov európskych patentových informácií

Skupina patentovej dokumentácie

Zdroj: EPO