Nové výzvy Horizont zamerané na digitálnu budúcnosť kultúrneho dedičstva

Domov Veda v EÚ Novinky vedy a techniky v EÚ Nové výzvy Horizont zamerané na digitálnu budúcnosť kultúrneho dedičstva

Európska komisia otvorila novú výzvu zameranú na podporu kultúrneho dedičstva prostredníctvom inovatívnych digitálnych riešení. Zapojenie do tejto výzvy môže priniesť tvojmu projektu jedinečnú príležitosť získať finančnú podporu a spolupracovať s odborníkmi z celej Európy na zachovaní a oživení nášho kultúrneho dedičstva. Výzva je financovaná v rámci programu Horizont Európa sumou 48 miliónov eur a jej uzávierka je 22. januára 2025.

Kto môže získať grant?

  • výskumné inštitúcie,
  • univerzity,
  • múzeá,
  • neziskové organizácie,
  • malé a stredné podniky,
  • iné subjekty, ktoré sa zaoberajú kultúrnym dedičstvom a jeho ochranou.

Kľúčové je, aby tieto organizácie pochádzali z členských štátov EÚ alebo pridružených krajín programu Horizont Európa.

Na aké aktivity dostanem grant?

Grant sa poskytuje na aktivity spojené s vývojom a implementáciou digitálnych riešení pre kultúrne dedičstvo. Výzva zahŕňa päť hlavných tém:

Čo môžete získať?

Ako úspešný žiadateľ môžete získať finančnú podporu z celkovej sumy 48 miliónov eur na pokrytie nákladov spojených s realizáciou projektu.

Okrem finančných prostriedkov môžete získať aj možnosť medzinárodnej spolupráce a zviditeľnenia svojich projektov na európskej úrovni.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosti sa podávajú elektronicky cez portál Funding & Tenders Portal. Na podanie žiadosti je potrebné sa zaregistrovať, vyplniť potrebné formuláre a predložiť projektový návrh. Uzávierka pre podávanie žiadostí je 22. januára 2025.

V prípade záujmu o individuálnu konzultáciu, kontaktujte zodpovedný národný kontaktný bod Elena Žáková, elena.zakova@cvtisr.sk.

Oficiálny web

Zdroj: grantup.sk