Aktivity MŠSR

Domov Popularizácia vedy Aktivity MŠSR
MŠVVaŠ - logo


Aktivity Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti je prvým materiálom takéhoto typu, ktorý sa zameriava na riešenie postavenia vedy a techniky v spoločnosti a zlepšenie ich vnímania verejnosťou. Cieľom materiálu bolo navrhnúť podporný systém, ktorého realizáciou by sa zvýšilo povedomie vedy a techniky v spoločnosti.

Vytvorenie Riadiacej komisie vyplýva z návrhu Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti, ktorý bol schválený vládou Slovenskej republiky uznesením č. 103 zo dňa 7. februára 2007. Riadiaca komisia bola zriadená podpredsedom vlády a ministrom školstva SR dňa 13. 03. 2007, slúži ako jeho poradný orgán, s cieľom koordinovať proces popularizácie vedy a techniky v spoločnosti.
(pdfRokovací_poriadokpdfRokovaniapdfŠtatútpdfZloženie )