Vedec roka SR 2009

Vedec roka SR 2009

Prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

- za vytvorenie doteraz najúplnejšieho modelu interakcií kozmického žiarenia s látkou

 

Technológ roka SR 2009

RNDr. Tibor Žáčik, CSc.,
Matematický ústav SAV v Bratislave

- za návrh, rozvinutie a počítačovú implementáciu nových metód detekcie a lokalizácie únikov plynov z plynovodných potrubí.

 

Mladý výskumník roka SR 2009

Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD.,
Ústav budov a prostredia Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

- za výsledky štúdia vplyvu pôsobenia mikroorganizmov v biofilmoch na betón ako na základný stavebný materiál.

 

Za výsledky v programoch EÚ 2009

RNDr. Katarína Bíliková, PhD.,
Ústav molekulárnej biológie SAV v  Bratislave

- za prínos k objasneniu antimikrobiálnych vlastností bielkovín včelej materskej kašičky ako výsledku modifikácie minoritných bielkovín a za vypracovanie nového kritéria pre hodnotenie pravosti a fyziologických vlastností včelieho medu, ktoré boli dosiahnuté počas riešenia rámcových programov EÚ.

 

Uznanie za celoživotné dielo 2009

Prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., D.h.c., FIACS, 
Ústav pre výskum srdca SAV v Bratislave

- za mimoriadne aktívnu vedeckú a manažerskú prácu pre vedu a výskum na Slovensku a za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti experimentálnej kardiológie.