Vedec roka SR 2007

Vedec roka SR 2007

Ing. Ladislav Šoltés, DrSc.,

Ústav experimentálnej farmakológie SAV, odborník v oblasti "makromolekulová a analytická chémia"

- za úspešný výskum poškodenia zložiek synoviálnej tekutiny v kĺboch, a to konkrétne vysokomolekulového hyaluronanu.

 

Technológ roka SR 2007

Ing. Rudolf Toman, DrSc.,

Virologický ústav SAV, odborník v oblasti "glykomické a proteomické štúdie infekčných baktérií"

- za významný prínos vo výskume patogenézy a imunity Q horúčky a chlamýdiových infekcií a vo vývoji a výrobe prípravkov na ich včasnú diagnostiku.

 

Mladý výskumník roka SR 2007

RNDr. Viktória Majláthová, PhD.,

Parazitologický ústav SAV Košice, odborníčka v oblasti "parazitológia, molekulárna biológia"

- významné a originálne výsledky v oblasti parazitológie so zameraním na nové vynárajúce sa parazitárne a kliešťami prenášané infekčné choroby ľudí a zvierat a cirkuláciu ich pôvodcov v prírodných ohniskách.

 

Za výsledky v programoch EÚ 2007

prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.,

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity, odborník v oblasti "dopravný a environmentálny výskum"

- vybudovanie rozsiahleho viacjazyčného informačného systému výskumných dopravných zariadení v EÚ.

 

Uznanie za celoživotné dielo (2007)

Ing. Ladislav Komora, CSc.,

VUP, a. s. Prievidza, odborník v oblasti "organická technológia"

- celoživotnú výskumnú prácu v oblasti aplikovanej organickej technológie zameranej na rozvoj chemického priemyslu na Slovensku - K životnému jubileu 70 rokov.