Vedec roka SR 2006

Vedec roka SR 2006

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
riaditeľ Ústavu anorganickej chémie SAV v Bratislave

 - za výsledky vedeckého výskumu, ktoré boli publikované v roku 2006 v 9 CC publikáciách a boli predmetom prihlášky vynálezu.

 

Technológ roka SR 2006

Ing. Dušan Čáni
ZTS VVÚ Košice

- za návrh obzvlášť presných pohonov pre nasmerovanie lúča hadrónov na úrýchlovači LHC v CERN v Ženeve.

 

Mladý výskumník roka SR 2006

MUDr. Mária Pallayová, PhD.
Ústav fyziológie a spánkové laboratórium, Lekárska fakulta UPJŠ Košice

 - za nové poznatky o vplyve a následkoch spánkového apnoe na glykémiu u pacientov so súčasným diabetes mellitus (DM), typu 2.

 

Za výsledky v medzinárodných projektoch v roku 2006

RNDr. Jozef Kačmarčík, PhD.,
Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach

 - za významný príspevok pri dosiahnutí supravodivosti v kremíku a za výsledky výskumu v oblasti nových typov supravodičov.

 

Uznanie za celoživotné dielo v SR

Prof. Ing. Michal Uher, DrSc.
Katedra organickej chémie FCHPT STU v Bratislave

 - za významný prínos pri objasnení vlastností a využitia prírodných a syntetických sladidiel a za založenie školy bioorganickej chémie.
Osobitné čestné uznanie:

Prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Prof. ThDr. PaedDr. ICLic.

 - za priekopnícku prácu v oblasti stabilizácie rodín a manželstiev v multikultúrnej a multireligióznej spoločnosti a za výsledky výskumu zameraného na zachovanie slovenskej národnej identity v kontexte rastúceho tlaku globalizácie