UNESCO SCIENCE PRIZE

Názov ocenenia UNESCO SCIENCE PRIZE
Informácia o cene Ocenenie sa udeľuje od roku 1968 každé dva roky, vždy v nepárnom roku, jednotlivcom alebo skupinám za výnimočný prínos do technologického rozvoja rozvojového členského štátu alebo regiónu prostredníctvom aplikovania výsledkov vedeckého a technického výskumu (najmä v oblasti vzdelávania, technických vied a priemyselného rozvoja). Ocenený získava finančnú odmenu vo výške 15 000 US dolárov a striebornú medailu Alberta Einsteina.
Kandidátov na ocenenie navrhujú vlády členských štátov alebo mimovládne organizácie.
 
Info
Udeľovateľ ceny UNESCO
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; technické vedy; lekárske vedy; pôdohospodárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy 
Vytvoril o 3. 8. 2009 15:56  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 3. 8. 2009 15:56  používateľ Ľubica Fordinálová