UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo International Prize for Research in the Life Sciences

Názov ocenenia UNESCO-Obiang Nguema Mbasogo International Prize for Research in the Life Sciences 
Informácia o cene Medzinárodná cena Obianga Nguemu Mbasoga za výskum v oblasti vied o živote sa udeľuje za projekty a aktivity jednotlivcov, inštitúcií, iných subjektov alebo mimovládnych organizácií, ktoré sa uskutočnili v záujme výskumu v oblasti vied o živote, čím prispeli k zlepšeniu kvality života ľudí. Cena bola ustanovená v roku 2008.

Kandidáti sa musia významnou mierou zaslúžiť o výskum vo vedách o živote. Laureáta, resp. laureátov vyberá generálny riaditeľ UNESCO na základe hodnotenia medzinárodnej poroty a jej odporúčania.

Cena je financovaná nadáciou Obianga Nguemu Mbasoga a tvorí ju: medaila, diplom a finančná odmena vo výške 300 000 amerických dolárov. Môže byť udelená maximálne 3 laureátom.

Info    
Udeľovateľ ceny UNESCO
Odbory vedy a techniky prírodné vedy 
Vytvoril o 28. 8. 2009 9:22  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 28. 8. 2009 9:22  používateľ Ľubica Fordinálová