UNESCO Kalinga Prize for the Popularization of Science

Názov ocenenia UNESCO Kalinga Prize for the Popularization of Science   
Informácia o cene Kalingova cena UNESCO za popularizáciu vedy je medzinárodným ocenením, ktoré sa udeľuje od roku 1952. Zámerom udeľovania tohto ocenenia je odmeniť úsilie jednotlivca, ktorý dosiahol vynikajúce úspechy vo svojej kariére spisovateľa, vydavateľa, redaktora, moderátora konferencií, tvorcu rozhlasových a televíznych programov, filmového režiséra či producenta, pomocou ktorej šíril poznatky o vede, výskume a technológiách medzi širokou verejnosťou.
Cena sa udeľuje každé dva roky (vždy v nepárnom roku), v tom istom čase, ako sa koná Generálna konferencia UNESCO. Udeľuje ju generálny riaditeľ UNESCO na mieste, kde sa koná slávnostný ceremoniál pri príležitosti Svetového dňa vedy, t. j. 10. novembra. Ocenený získava sumu vo výške 10 000 libier, certifikát a striebornú Einsteinovu medailu UNESCO.

Info  
Udeľovateľ ceny UNESCO
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; technické vedy; lekárske vedy; pôdohospodárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy 
Vytvoril o 3. 6. 2009 13:14  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 3. 6. 2009 13:15  používateľ Ľubica Fordinálová