Sultan Qaboos Prize for Environmental Preservation

Názov ocenenia Sultan Qaboos Prize for Environmental Preservation 
Informácia o cene Udeľovanie prestížnej Ceny sultána Qaboosa za ochranu životného prostredia bolo umožnené vďaka veľkorysému daru, ktorý  organizácii UNESCO venoval sultán Qaboos Bin Said Al-Said z Ománu. Cieľom tejto ceny je vyjadriť uznanie jednotlivcom, skupinám, inštitúciám a organizáciám za významný prínos v oblasti riadenia a zachovania životného prostredia, v súlade s politikou, cieľmi a programami UNESCO v tejto oblasti. Cenu, ktorá sa udeľuje každé dva roky, tvorí diplom spolu s finančnou odmenou. Nominácie na cenu možu posielať len členské štáty UNESCO, medzinárodné alebo mimovládne organizácie, ktoré majú poradný štatút s UNESCO, pričom každá môže podať len jednu nomináciu v každom období. Jednotlivci alebo vysoké školy, rovnako ako organizácie, ktoré nemajú poradný štatút s UNESCO, preto nemôžu predkladať návrhy.

Info
Udeľovateľ ceny UNESCO
Odbory vedy a techniky prírodné vedy
Vytvoril o 31. 7. 2009 10:43  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 31. 7. 2009 10:44  používateľ Ľubica Fordinálová