Mondialogo Engineering Award

Názov ocenenia Mondialogo Engineering Award 
Informácia o cene Ocenenie Mondialogo inžinierskych vied nabáda študentov technických vied, aby vypracúvali návrhy projektov, do ktorých by vložili svoj talent s cieľom podporiť trvalé riešenia pre rozvojové krajiny, uprednostňujúc projekty prispievajúce k eliminácii chudoby, k trvalo udržateľnému rozvoju a k zmierneniu účinkov klimatických zmien. Cieľom je podpoiť dialóg medzi kultúrami a civilizáciami a uplatniť v praxi Všeobecnú deklaráciu UNESCO o kultúrnej rozmanitosti.
Cena je dotovaná sumou 300 000 eur: zlaté medaily sú dotované sumou 15 000 eur, strieborné sumou 10 000 eur a bronzové sumou 5 000 eur. Toto krytie tvorí „štartovacie fondy“ na rozvoj a spustenie navrhovaných projektov.

Info
Udeľovateľ ceny Daimler a UNESCO
Odbory vedy a techniky prírodné vedy; technické vedy; lekárske vedy; pôdohospodárske vedy; spoločenské vedy; humanitné vedy
Vytvoril o 24. 7. 2009 10:56  používateľ Ľubica Fordinálová 
Naposledy upravil o 24. 7. 2009 11:03  používateľ Ľubica Fordinálová